Malá silnice nově a lépe

Zásadní změny přichystal pro rok 2013 promotér závodů motocyklů kategorií MiniMoto, Mini GP a Skútr. Změny se týkají téměř všech kategorií. Nové sportovní řády vycházejí z řádů platných v evropských motocyklově vyspělých zemích, při tvorbě byly však zohledněny i návrhy a připomínky samotných jezdců.

Vývoj posledních sezón jasně ukázal na nutný trend neustálého rozvoje a modernizace s cílem podporovat a usnadňovat provozování tohoto motocyklového sportu i v evropském měřítku. Řády jsou nyní ve větším souladu s podobnými řády v okolních zemích, což povede nejen k vyšší regulérnosti závodů, ale do budoucna umožní i zlepšit českým závodníkům šance na úspěch v evropských závodech.

Od roku 2013 se promotérem závodů MiniMoto, Mini GP a Skútr stává nový Mini Racing – Scooter klub v AČR v čele se zkušeným dosavadním organizátorem skútrové části závodů Ondřejem Honzákem. Ten se zároveň stal i zástupcem tohoto sportu ve Výkonném výboru Silničních závodů motocyklů Autoklubu ČR.

Nově vzniklý Mini Racing – Scooter klub v AČR začíná zároveň vykonávat i funkci Střediska motocyklového sportu (SMS), v rámci které bude zajišťovat veškerou agendu spojenou s vydáváním licencí, pořádat školení pro jezdce a další činnosti. Zároveň bude tento klub vykonávat i funkci Sportovního centra mládeže. V současnosti připravuje svá regionální centra, rovnoměrně rozprostřená po celé republice. Centra v Praze a v Českých Budějovicích jsou již připravena, o centru pro Moravu se v současnosti stále ještě jedná. Pro každé regionální centrum budou k dispozici čtyři minibike základní řady pro možnost seznámení nových jezdců s možností si jízdu vyzkoušet. Tato centra budou zajišťovat i další práci s talentovanou mládeží, jako tréninky, soustředění a další.

Nové řády jsou ke stažení na oficiálních stránkách Autoklubu ČR, technické předpisy budou zpracované během měsíce ledna 2013 a taktéž zveřejněny na stránkách Autoklubu.

Skútr

Zpřísňují se technické předpisy pro třídu Skútr 50 série s cílem ještě lépe zajistit stejné podmínky pro všechny, aby tyto skútry ještě více odpovídaly sériovému provedení a pro vyšší regulérnost této vstupní závodní třídy.

Místo kategorie Skútr 50, která se ruší, se zavádí nová kategorie Scooter 70 Rookie se zvýšeným objemem motoru. Důvodem je sladění se sportovními řády okolních zemí. Vedle této kategorie vzniká nová kategorie Scooter Expert pro veškeré vyšší obsahy, tedy včetně dosavadní třídy 70 ccm. Celý seriál tedy bude vypsán pro třídy Skútr 50 série, Scooter 70 Rookie a Scooter Expert.

MiniGP

Z dosavadních tříd MiniGP 50, MiniGP 70 Junior a MiniGP 80 Senior dochází ke změně pouze u třídy MiniGP 70 Junior, ve které se zvyšuje objemový limit motoru na 80 ccm. Zároveň s tím se mění název třídy na MiniGP 80 Junior. Důvodem je kromě sjednocování předpisů i jasný nezájem výrobců závodních dílů, kteří se soustřeďují na třídu 80 ccm. Ostatní třídy zůstávají beze změn.

MiniMoto

Nejdůležitější změnou v této třídě, která však bude platit až od roku 2014, je zavedení jednotných motocyklů ve třídě Junior A. Cílem je, aby tyto závody přestaly být závody tatínků a nevyhrávaly se v garážích a dílnách, ale aby to byly skutečně závody dětí.

Technické předpisy v ostatních třídách se upravují opět směrem k vyšší standardizaci s evropskými předpisy. Menší změny se týkají rozměrů motocyklů a důslednějšího rozdělení podle způsobu chlazení vzduchem nebo vodou. Zároveň s tím se mění i rozdělení kategorií. Bez náhrady se ruší kategorie MiniMoto Senior 40, jezdci této třídy mohou přejít do kategorie MiniMoto Senior 50 se stávajícím strojem nebo s motocyklem s objemem motoru zvýšeným na 50 ccm.

Kalendář

V kalendáři Přeboru ČR je pro rok 2013 vypsáno šest závodů. Celý seriál se pojede opět pod hlavičkou AČR na dosavadních známých tratích, pouze v seriálu třídy MiniMoto přibudou dva závody navíc na minibikových tratích v Pardubicích s Slovenské Skalici.

V kalendáři je zanesen už i termín školení jezdců, které se bude konat v Praze. Dalším zlepšením, připraveným novým promotérem, je Testovací den, který se bude konat počátkem sezony, dubnu, pro licencované jezdce zdarma na okruhu ve Vysokém Mýtě.

Na závěr vás všechny zveme na vyhlášení vítězů seriálu MiniMoto, Mini GP a Skútr 2012, které se bude konat dne 26. 1 2013 ve Sporthotelu Step, Praha 9, od 18.00.


Autor: Tisková zpráva Mini Racing – Scooter klubu v AČR